ШШГБ-ЫН 2020 ОНЫ ЗОРИЛТ

     Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2021 оныг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгуулагын үйл ажиллагаанд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, албаны бэлэн байдал, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх жил” болгох зорилтыг дэвшүүллээ.

Back to top button