2020 онд үйл ажиллагааны үр дүнгээр тэргүүний “Төвлөрсөн хорих анги”-ийн төрөлд гуравдугаар байрт шалгарлаа.

     Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар үйл ажиллагааны тайлангийн хурлыг цахим хэлбэрээр 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдаж, 2020 оны зорилт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг танилцууллаа. 
      Тус хуралд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Д.Загджав болон ШШГЕГ-ын алба, газар, хэлтэс, харьяа анги, байгууллагын удирдлагууд цахимаар оролцсон бөгөөд 2020 онд үйл ажиллагааны үр дүнгээр тэргүүний “Төвлөрсөн хорих анги”-ийн төрөлд тус анги гуравдугаар байрт шалгарлаа.

Back to top button