АЛБА ХААГЧИД МЭРГЭЖЛИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ГАРЫН АВЛАГАТАЙ БОЛЛОО

     Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага алба хаагчдын англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “Англи хэл- мэдлэгийн түлхүүр” дунд хугацааны сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тус байгууллага 100 жилийн ойгоо тохиолдуулан алба хаагчдадаа мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа ашиглах англи хэлний гарын авлагыг боловсруулан, хэвлүүлж, нийтийн хүртээл болгосон бөгөөд тус ангийн алба хаагчдад дөрвөн үндсэн бүлэг, хорин дэд бүлгээс бүрдэх “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн англи хэлний  гарын авлага”-ыг тараан олголоо.

Back to top button