Зуны улирлын хувцасны үзлэг явууллаа.

          Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр  сарын 07-ны өдрийн А/53 дугаар тушаалыг алба хаагчдад цахим хэлбэрээр танилцуулж, тушаалын дагуу зуны улирлын дүрэмт хувцасны үзлэгийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 18, 19, 20-ны өдрүүдэд ангийн байрлалд алба хаагчдыг нэгтгэн төвлөрүүлэхгүйгээр  Улсын онцгой комисс, Эрүүл мэндийн яам, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас ирүүлсэн заавар, зөвлөмжийн дагуу халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдөж, зохион байгууллаа.

Back to top button