Ангийн даргын нэрэмжит шалгалт зохион байгууллаа

          Ангийн даргын нэрэмжит шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсэг томилж, нийт алба хаагчдаас 2020-2021 онд явуулсан сургалтын үйл ажиллагааг дүгнэх шалгалтыг онол, аранзны үзлэг, бие бялдрын норматив, хичээлийн тэмдэглэл, цэргийн хэргийн мэдлэг гэсэн үндсэн үзүүлэлтээр шалгалаа.

Back to top button