АЛБА ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ.

Дотоод хэргийн их сургуулийн “Ахлагчийн сургууль”-ийн харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх цахим сургалтад амжилттай суралцаж төгсөн, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн Б/818 дугаар тушаалаар тус ангид томилогдсон хүний тоо бүртгэлийн туслах, дэд ахлагч Мөнхтөрийн Номингэрэл, хамгаалалтын ажилтан, дэд ахлагч Хаш-Эрдэнийн Ариунболд нараар 2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг”, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг”-ийг тус тус өргүүллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button