“Гадаад хэл-Миний амжилт” цахим тэмцээн зохион байгууллаа.

      Алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэг дээшлүүлэх сургалтыг идэвхжүүлэх зорилгоор “Гадаад хэл-Миний амжилт” сэдэвт цахим тэмцээнийг 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэл зохион байгууллаа. Уг тэмцээнд авто, тоног төхөөрөмжийн механик, дэслэгч Г.Гантөгс, хамгаалалтын ажилтан, ахлагч, Д.Отгонзул нар тэргүүллээ.

Back to top button