Шуурхай мэдээ
Home / Мэдээ, мэдээлэл / ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ХИЙХ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЗААВАРЧИЛГАА

ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ХИЙХ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЗААВАРЧИЛГАА

Capture1 Capture2 Capture3 Capture4 Capture5 Capture6 Capture7 Capture8 Capture9 Capture10 Capture11 Capture12 Capture13 Capture14 Capture15

       Утга хэсэгт цахим уулзалт хийх хүмүүсийн мэдээллийг бүрэн оруулах ба уулзах хүний овог, нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаар, ажлын газар, албан тушаалыг үнэн зөв бүрэн бөглөнө. Хүсэлтэд мэдээлэл ороогүй хүн уулзалт хийх оролдлого гаргавал “Цахим уулзалт зохион байгуулах журам”-д заасны дагуу уулзалтыг зогсооно. Мөн анх удаа цахим уулзалт хийх тухай хүсэлт гаргасан хүн өөрийн иргэний баримт бичгийн хуулбарыг holboo_0427@yahoo.com хаяг руу ирүүлсэн байна.

         Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж, эргэлт уулзалтыг түр зогсоосон хугацаанд цахим уулзалтыг түр уулзалтын хугацаанд оруулан тооцохгүй байхаар шийдвэрлэсэн болохыг мэдэгдье.

Scroll To Top