Home / Мэдээ, мэдээлэл / ХОРИГДЛУУДАД МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ХОРИГДЛУУДАД МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

     Тус анги 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс ШШГЕГазрын “Амгалан” Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтран “гагнуурчин”, “засал чимэглэлчин” мэргэжил олгох сургалтад 42 хоригдлыг хамруулсан.

Untitled-1Untitled-1

    2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн сургалтын албаны менежер, хошууч Г.Алтантуяа, сургалтын арга зүйч, ахмад Л.Алдармаа нар ирж онолын шалгалтыг авч, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн удирдамжийн дагуу үйлдвэрлэлийн дадлагыг эхлүүллээ.

Scroll To Top