Home / Мэдээ, мэдээлэл / ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТСЭЭС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТСЭЭС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Тус ангийн нийт алба хаагчдад 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахмад Д.Ганболд “Гамшгийн тухай ойлголт, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ” сэдвээр онолын хичээл, “Галын хор хэрэглэх арга, техник” сэдвээр дадлага ажил хийлгэлээ.

AAA_0994 AAA_1003

Scroll To Top