Home / Мэдээ, мэдээлэл / “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”, Авилгаас урьдчилан сэргийлэх талаар алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

“Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”, Авилгаас урьдчилан сэргийлэх талаар алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

 

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр нийт алба хаагчдад Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Г.Туяа, Хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Н.Мөнхтүвшин нар “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”, Авилгаас урьдчилан сэргийлэх талаар алба хаагчдад 2 цагийн сургалтыг  зохион явууллаа. дуяа дарга copy туяа copy

 

 

3 comments

  1. Hi there, just wanted to mention, I enjoyed this blog post.
    It was helpful. Keep on posting!

  2. I like this web blog very much, Its a real nice post to read and receive information. “Acceptance of dissent is the fundamental requirement of a free society.” by Richard Royster.

  3. アンダーアーマーの相応のところは?ふれるします。アンダーアーマーの後ろ側を評します。果してです。

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top