Шуурхай мэдээ
Home / Мэдээ, мэдээлэл / “Нийслэлийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-аар шалгарлаа.

“Нийслэлийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-аар шалгарлаа.

           Тус анги 2018-2019 онд алба хаагчдын ажиллах орчин, нөхцлийг сайжруулах, эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр нэлээдгүй ажлыг зохион байгуулсан. Энэхүү ажлын хүрээнд “Алба хаагчдын эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр” гарган хэрэгжүүлж байна. Мөн алба хаагчдад эрүүл зөв хооллолтын талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалтыг зохион байгуулж, 7 хоногийн 1 өдрийг эрүүл зөв хооллох өдөр болгон хэвшүүлсэн. Алба хаагчдын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалахад чиглэсэн ажлууд нь Багануур дүүргийн хэмжээнд шалгарч, улмаар “Нийслэлийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-аар шалгарлаа.

Scroll To Top