Шуурхай мэдээ
Home / Бүрдүүлэх материал:

Бүрдүүлэх материал:

Бүрдүүлэх материал:

 1.   Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл;
 2.  Хувь хүний намтар /Өөрийн, төрсөн эцэг, эх, хадам эцэг, эхийн намтар байна. Хувь хүний намтар бичих санамжийн дагуу бичсэн байх/;
 3. Төрсний гэрчилгээний хуулбар, төрсний бүртгэлийн лавлагаа;
 4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 5. Боловсролын үнэмлэх, диплом нотариатаар баталгаажуулсан  хуулбарын хамт;
 6. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 7. Урьд ажиллаж байсан байгууллагын ажил байдлын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/;
 8. Төрийн албан хаагчийн анкет /2019 оны маягт №1/;
 9. Нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр;
 10. Цээж зураг /4х6 хэмжээтэй 4 хувь, 3х4 хэмжээтэй 4 хувь/;
 11. Цэргийн алба хаасан талаарх архивын лавлагаа, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 12. Өр төлбөртэй эсэх лавлагаа.

Тавигдах шаардлага:

 1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн;
 2. Ял шийтгэл эдэлж байгаагүй;
 3. Ахлагчийн бүрэлдэхүүнд 35 хүртэлх настай байх. Байгууллагад нэн шаардлагатай төрөл мэргэжлийн /эмнэлгийн мэргэжилтэн гэх мэт/ албан тушаалд насны хязгаар заахгүй;
 4. Бие бялдрын зөв хөгжилтэй, 170 см-ээс доошгүй өндөртэй эрэгтэй, 160 см-ээс доошгүй өндөртэй эмэгтэй;
 5. Шивээсгүй байх;
 6. Дээд боловсролтой. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ажлын сул орон  тоонд судлагдсан, бусад тавигдах шаардлагыг хангасан бүрэн дунд боловсролтой иргэн байж болно.
 7. Цэргийн жинхэнэ алба хаасан/1990 оны 05 сарын 06-нд төрсөн буюу түүнээс хойш төрсөн иргэдэд хамаарна/;
 8. Эмнэлгийн мэргэжилтнээр томилогдох бол Эрүүл мэндийн тухай хуульд заасан мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх.
Scroll To Top