Home / Үйлдвэрлэл / Багануур тоосго” ТӨААТҮГ-ын талаар

Багануур тоосго” ТӨААТҮГ-ын талаар

DSC07448 DSC08125 DSC08114 - Copy            “Багануур тоосго” ТӨААТҮГ-нь 2017 онд 7 нэгж орон тоотой ажиллахаас үйлдвэрийн захирал-1, ахлах нягтлан-1, хэсгийн дарга-1 гэсэн орон тоотойгоор ажиллаж байна.

2017 онд цагаан тоосго-900,000 ширхэг, улаан тоосго-800,000 ширхэг, үйлдвэрлэх төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж, 2017 оны 10 дугаар сарын байдлаар цагаан тоосго 810000 ширхэг, улаан тоосго 700,000 ширхэгийн үйлдвэрлэн, ангийн бүтээн байгуулалтанд 55000 ширхэг улаан тоосго, ШШГЕГ-н бүтээн байгуулалтанд  600,000 ширхэг тоосго,  төлөвлөгөөний дагуу ШШГЕГ-т 4,000,000 төгрөг төвлөрүүлэн, хоригдлын цалинд 3,500,000 төгрөг олгон ажилласан.

One comment

  1. I really treasure your work, Great post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top