Home / Мэдээ, мэдээлэл / АЛБА ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ТӨВЛӨРҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

АЛБА ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ТӨВЛӨРҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

       Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-427 дугаар хаалттай хорих ангийн даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн а/37 дугаар тушаалаар алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, мэдлэг, ур чадвар, цэрэгжилч, жагсаалч байдлыг дээшлүүлэх, албаны бэлэн байдлыг хангах, сургалтын хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх зорилгоор алба хаагчдыг 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрөөс ангийн байрлалд төвлөрүүллээ. Алба хаагчдын бэлэн байдлыг  шалгаж, батлагдсан хуваарийн дагуу сургалтыг эхлүүллээ.

AAA_8012AAA_8015 AAA_8033 AAA_7835

Scroll To Top