Home / Мэдээ, мэдээлэл / АЛБА ХААГЧДАД ХҮНИЙ ЭРХ, ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЛЭГ ОЙЛГОЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

АЛБА ХААГЧДАД ХҮНИЙ ЭРХ, ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЛЭГ ОЙЛГОЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2019 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр Багануур дүүргийн Засаг даргын жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого, төлөвлөлтийн орон тооны бус зөвлөх, мөн дүүргийн Эмэгтэйчүүдийн Төрийн бус байгууллагуудын сүлжээний зохицуулагч Ц.Цогзолмааг урьж, алба хаагчдад “Хүний эрхийн тухай ойлголт”, “Жендэрээс үүдэлтэй ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт 3 цагийн сургалтаар алба хаагчдын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, хандлагыг өөрчлөх сургалтыг зохион байгууллаа.

AAA_0878 AAA_0888

Scroll To Top